Jari Myllykoski Työn ja työpaikkojen puolesta.

Ei auta itku sote-markkinoilla

Hallitus ajaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta maakuntahallintoineen läpi sellaisella vauhdilla, että heikompia hirvittää. Eikä pelkästään heikompia, vaan myös sosiaali- ja terveysalan professorit ovat todenneet sote-myllerryksen vauhdin olevan suuri riski.

Sote-palveluiden siirto kunnilta maakunnille, palveluiden yhtiöitys, niin sanotun ”valinnanvapauden” toteuttaminen henkilökohtaisine budjetteineen ja asiakasseteleineen, rahoituksen täydellinen myllertäminen – kaiken tämän pitäisi olla valmista 2019.

Hallituksen sote-esitys on täynnä kauniita tavoitteita, mutta ei ole takuita, että markkinamallinen ”valinnanvapaus” toimisi käytännössä kaikkialla maassa. Tärkeintä uudistuksessa pitäisi olla, että ihmiset pääsevät hyvään hoitoon ja heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan – oli asuinpaikkana sitten Hanko, Utsjoki, tai jotain siltä väliltä.

Hallitus haluaa yhtiöittää sote-palvelut, mikä murentaa julkiset rakenteet. Toki moniportaiset ja byrokraattiset rakenteet tuleekin uudistaa. Tavoitteena pitää olla yksikanavainen asiakkaan paremmin huomioiva kokonaisuus. Valinnanvapaus tuo palvelukenttään sivuvirran, jota ohjaa voitontavoittelu.

Tällä aikataululla on lähes varmaa, että uudistukseen liittyy alkuvaiheen kipuiluja. Voi katsoa esimerkiksi Kelan suuntaan, miten toimeentulotuen maksatuksen siirto on onnistunut. Sote-palveluiden mittakaava on moninkertainen.

Yksi keskeinen parannustarve maakuntamalliin liittyy sen rahoitukseen. Maakunnilla tulisi olla verotusoikeus. Hallituksen mallissa niiden rahoitus tulee valtiolta ja asiakkaiden asiakasmaksuista. Valtiorahoitus vähentää maakuntien itsehallintoa, asiakasmaksut taas rokottavat varsinkin pienituloisten mahdollisuuksia saada hoitoa.

Asiakasmaksuja on välttämätöntä alentaa ja pienituloisille ne tulee korvata täysimääräisesti. Terveyskeskusmaksut tulee poistaa kokonaan. Näin turvataan kaikkien ihmisten hoitoon pääsy. Asiakasmaksun takia väliin jätetty hoitokäynti lisää erikoissairaanhoidon tarvetta myöhemmin ja siitä koituu myös yhteiskunnalle lisää kustannuksia.

Hallituksen tavoitteena on alentaa sote-palveluiden kustannuksia kolme miljardia euroa vuositasolla vuoteen 2030 mennessä. Tähän aiotaan pyrkiä esimerkiksi tehostamalla tietojärjestelmien käyttöä. It-järjestelmissä tehostettavaa kieltämättä onkin. Kokonaisuudessaan tavoite on kuitenkin epärealistinen. Siitä pitää huolen väestön ikääntyminen ja ”valinnanvapauskin” pikemmin nostaa kuin laskee kustannuksia.

Esitetty ns. ”valinnanvapausmalli” onkin paljolti markkinaideologien toiveuni, joka halutaan toimeenpanna näennäisen tehokkaasti kiireisessä aikataulussa. Hätiköinnin sijaan hallituksen tulisi ottaa asiantuntijoiden kriittiset lausunnot todesta ja ryhdyttävä valmistelemaan yhdessä opposition kanssa tasapainoisempaa sote-uudistusta meille kaikille.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 8.3.2017.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat